KODEKS PRACY

Kodeks Pracy
Kodeks 2013 Kodeks 2012 Kodeks 2011
Kodeks 2010 Kodeks 2009 Kodeks 2008

KODEKS PRACY - ZMIANY

Każdy kolejny następujący rok to kolejne zmiany w kodeksie pracy, zmiany niestety na niekorzyść pracownika - powodujące obnizenie jakości pracy, jakości produktów, a także powodujące pogorszenie się stanu zdrowotnego pracowników. Obecne rządy niestety nie mozna powiedzieć, że radzą sobie z bezrobociem a także walką z nim, wręcz przeciwnie powodują zwiększenie się czarnej strefy gospodarczej, zmniejszenie wpływów z gospodarki do budżetu, pogorszenie opieki zdrowotnej społeczeństwa, a pieniadze wypływają z budżetu nie wiadomo gdzie i dokąd płyną, sytuacja jest dramatyczna, ale jaśnie nam panujący nie przejmują się społeczeństwem, w końcu są ponad nim - przed wyborami obiecanki cacanki, a po wyborach jaka rzeczywistość to każdy z nas widzi.